Materiały dydaktyczne - laboratorium z Kultur Komórkowych i Tkankowych Roślin i Zwierząt (Biotechnologia, 6 sem) 2019/2020

Harmonogram

Regulamin zajęć

Instrukcja - Ćwiczenie 1

Instrukcja - Ćwiczenie 2

Instrukcja - Ćwiczenie 3

Instrukcja - Ćwiczenie 4

 

Materiały dydaktyczne - laboratorium z Nanotechnologii Medycznej

Harmonogram

Instrukcja - Ćwiczenia 1 i 2

Instrukcja - Ćwiczenia 3-5

Instrukcja - Ćwiczenie 6

Instrukcja - Ćwiczenie 7

Instrukcja - Ćwiczenie 8

Instrukcja - Ćwiczenie 9

Instrukcja - Ćwiczenie 10

 

Materiały dydaktyczne - laboratorium z Inżynierii Biomedycznej

Harmonogram

Harmonogram - nowy (zmiana 2.11.19)

 

Materiały dydaktyczne - laboratorium z Nanotechnologii (spec. Bioinżynieria)

Harmonogram

Instrukcja - enkaspulacja

Instrukcja - nanocząstki

Instrukcja - nanowłókna

 

 

Farmakologia

Jak pisać pracę magisterską

Jak przygotować poster

Jak przygotować prezentację