KKiTRiZ (Biotechnologia)/Hodowle komórkowe (Bioinżynieria)

Laboratorium 2022L

Harmonogram KKiTRiZ / Harmonogram Hodowle komórkowe

Regulamin zajęć

Instrukcja - Ćwiczenie 1

Instrukcja - Ćwiczenie 2

Instrukcja - Ćwiczenie 3

Instrukcja - Ćwiczenie 4

 

Nanotechnologia Medyczna (spec. IPN)

Laboratorium 2021Z

Harmonogram

Instrukcja - Ćwiczenia 1 i 2

Instrukcja - Ćwiczenie 3

Instrukcja - Ćwiczenia 4-10

 

 

Inżynieria Biomedyczna (spec. Bioinżynieria)

Laboratorium 2021Z

Harmonogram

Zagadnienia

 

Nanotechnologia (spec. Bioinżynieria)

Laboratorium 2021Z

Harmonogram

Instrukcja - enkaspulacja

Instrukcja - nanocząstki

Instrukcja - nanowłókna

  

Inne materiały

Farmakologia

Jak pisać pracę magisterską

Jak przygotować poster

Jak przygotować prezentację