BioGraft

Biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic

PROJEKT

Projekt BioGraft ma na celu stworzenie nowoczesnych, wysoce biozgodnych protez naczyniowych małych średnic z celowo modyfikowaną powierzchnią wewnętrzną. Protezy będą mogły być stosowane w pomostowaniu aortalno-wieńcowych - zabiegu stosowanym w trakie leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę niedokrwienną serca (ChNS). Według WHO, ChNS jest główną przyczyną zgonów na świecie. Obecnie protezy naczyniowe są rzadko stosowane w leczeniu ChNS z powodu swojej niezadowalającej biostabilności i hemozgodności.

 


 

JAK

Projekt zakłada zastosowanie technik inżynierii tkankowej w celu zapewnienia odpowiedniej bio- i hemozgodności protez. Główna przewaga produktowa proponowanego rozwiązania opiera się na jego właściwościach biologicznych i mechanicznych. Aby uzyskać pożądany efekt, proteza składać się będzie z 3 głównych komponentów: szkieletu, pokrycia wewnętrznego oraz pokrycia zewnętrznego. Każdy ze wspomnianych elementów składowych odpowiadać będzie za uzyskanie innej funkcjonalności.

 

Cechy wyróżniające nasz produkt to: 

  • mała średnica wewnętrzna (2-5mm) umożliwiająca zastosowanie protezy jako zamiennika naczyń wieńcowych
  • parametry mechaniczne zbliżone do parametrów ludzkich naczyń wieńcowych
  • powierzchnia zewnętrzna pokryta nanowłóknami o odpowiednim ułożeniu i wielkości – zapewniająca rawidłowe środowisko dla rozwoju komórek mięśni gładkich i odtworzenia zewnętrznej warstwy naczyń krwionośnych
  • powierzchnia wewnętrzna pokryta selektywnymi biomolekułami – zapewniająca wysoką hemozgodność protezy i umożlwiająca samoregenerację warstwy endotelium

 

KIEDY

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021. W tym okresie planujemy stworzyć prototyp protezy i dotrzeć do etapu pierwszych badań przedklinicznych.

AKTUALNOŚCI

FINANSOWANIE

Projekt “BioGraft – biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach program LIDER.

Kwota finansowania: 1 167 500,00 PLN

 

KONTAKT

Kierownik projektu: dr inż. Beata Butruk-Raszeja

 Beata.Raszeja@pw.edu.pl