ZESPÓŁ

Aleksandra Kuźmińska

Aleksandra Kuźmińska

mgr inż.

Jest absolwentką kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalność Applied Biotechnology. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Zajmuje się tematyką modyfikacji powierzchni biomateriałów, która zwiększa bio- i hemozgodność. Interesuje się zagadnieniami związanymi z interakcjami biomateriał – krew, oddziaływaniem materiałów na komórki ludzkie.

Kontakt: Aleksandra.Kuzminska.dokt@pw.edu.pl