ZESPÓŁ

Michał Wojasiński

Michał Wojasiński

dr inż.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (2011). W 2019 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna i objął stanowisko adiunkta na tym samym Wydziale. Prowadzi badania procesów otrzymywania nanostruktur – nanowłókien polimerowych oraz nanocząstek ceramicznych – do zastosowań w inżynierii tkankowej/medycynie regeneracyjnej. Obecnie pracuje m.in. nad opisem procesu rozdmuchiwania włókien polimerowych oraz opracowaniem ciągłego sposobu otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu.

Kontakt: Michal.Wojasinski@pw.edu.pl