ZESPÓŁ

Iwona Łopianiak

Iwona Łopianiak

mgr inż.

 

Ukończyła studia I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (specjalność: Bioinżynieria). W 2019 r. rozpoczęła Studia Doktoranckie na tym samym Wydziale, w ramach których zajmuje się otrzymywaniem oraz modyfikacją powierzchni protez naczyniowych.

Kontakt: Iwona.Lopianiak.dokt@pw.edu.pl