ZESPÓŁ

Beata Butruk-Raszeja

Beata Butruk-Raszeja

dr inż.

Biotechnolog i biolog. W 2013 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu hodowli komórkowych oraz inżynierii biomedycznej. Jej zainteresowania naukowe obejmują badanie interakcji komórka-biomateriał, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań krew-implant. Obecnie pracuje nad stworzeniem bioaktywnych protez naczyniowych.

Kontakt: Beata.Raszeja@pw.edu.pl