ZESPÓŁ

Tomasz Ciach

Tomasz Ciach

prof. dr hab. inż.

Studiował inżynierię chemiczną i biologię.  W 1991 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej. Jest autorem lub współautorem ponad 75 publikacji naukowych i ponad 25 wniosków patentowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują inżynierię tkankową, zaawansowane pokrycia medyczne raz systemy podawania leków.

Kontakt: Tomasz.Ciach@pw.edu.pl