ZESPÓŁ

Rafał Podgórski

Rafał Podgórski

mgr inż.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 2015 i studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na specjalności Bioinżynieria w 2016. Zajmuje się otrzymywaniem i badaniem implantów kości i chrząstek, otrzymywanych z wykorzystaniem polimerowych nanowłókien i druku 3D.

Kontakt: Rafal.Podgorski.dokt@pw.edu.pl