ZESPÓŁ

Piotr Kowalczyk

Piotr Kowalczyk

mgr inż.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w 2016 ukończył specjalność Applied Biotechnology. Zajmuje się badaniami procesów kontrolowanej precypitacji nanokryształów fluorescencyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w medycynie i diagnostyce. Wśród zainteresowań badawczych znajduje się również wytwarzanie biozgodnych hydrożeli, mikroskopia elektronowa, druk 3D i biotechnologia mikroalg.

Kontakt: Piotr.Kowalczyk.dokt@pw.edu.pl