ZESPÓŁ

Maciej Trzaskowski

Maciej Trzaskowski

dr inż.

W 2012 ukończył Biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie przygotowuje się do obrony doktoratu z inżynierii chemicznej. Zajmuje się nowoczesnymi systemami diagnostyki medycznej, szczególnie w detekcji patogenów. Pozostałe zainteresowania badawcze to synteza i modyfikacja biomateriałów z wykorzystaniem grafenu i jego pochodnych oraz mikroskopia elektronowa.

Kontakt: Maciej.Trzaskowski.dokt@pw.edu.pl