ZESPÓŁ

Jolanta Czerska

Jolanta Czerska

mgr inż.

Absolwentka Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowo-techniczny Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Zajmuje się syntezą nanoczastek oraz analizą ich właściwości chemicznych i fizycznych.

Kontakt: Jolanta.Czerska@pw.edu.pl