ZESPÓŁ

Joanna Latocha

Joanna Latocha

mgr inż.

Ukończyła Biotechnologię Przemysłową na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Interesuje się syntezą i analizą fosforanów wapnia. Jej badania skupiają się na syntezie nanocząstek hydroksyapatytu z dodatkiem lecytyny.

Kontakt: Joanna.Latocha.dokt@pw.edu.pl