ZESPÓŁ

Ewa Rybak

Ewa Rybak

mgr inż.

W 2018 uzyskała tytuł magistra nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna.  Obecnie jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują metody modyfikacji biomateriałów do zastosowań w medycynie, inżynierię tkankową oraz oddziaływanie materiałów na komórki ludzkie. Obecnie pracuje nad wykorzystaniem związków pochodnych katecholi i tyraminy do zastosowań biomedycznych.

 

Kontakt: 6706@pw.edu.pl