ZESPÓŁ

Aleksandra Poniatowska

Aleksandra Poniatowska

mgr inż.

W 2015r. ukończyła Biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, gdzie zajmuje się badaniami dotyczącymi syntezy tlenku grafenu i jego charakteryzacji. Prowadzi również prace związane z wykorzystaniem otrzymanego tlenku grafenu w modyfikacjach powierzchni metali.

Kontakt: Aleksandra.Poniatowska.dokt@pw.edu.pl