CardioMat

PROJEKT

W ramach projektu prowadzone są prace nad bioaktywnymi powierzchniami promującymi endotelializację, czyli zasiedlanie biomateriału komórkami śródbłonka. W warunkach fizjologicznych proces krzepnięcia krwi jest stanem równowagi dynamicznej – komórki śródbłonka wyściełające naczynia krwionośne stale aktywnie mu przeciwdziałają wydzielając szereg substancji. Syntetyczna struktura nie jest w stanie zbyt długo wydzielać określonych substancji ze względu na ograniczoną pojemność. Dlatego też rozwiązanie polegające na pokryciu implantu warstwą komórek śródbłonka wydaje się być bliskie ideałowi. Pozwoli na stworzenie implantów hybrydowych, sztucznych urządzeń pokrytych żywą warstwą komórek trwale połączonych z implantem i aktywnie przeciwdziałających aktywacji trombocytów czy odrzuceniu przeszczepu.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.