Bifunkcjonalne pokrycia cewników urologicznych

PROJEKT

Stosowanie cewników urologicznych wiąże się z dwoma zasadniczymi problemami dla pacjentów - ryzykiem wystąpienia zakażeń układu moczowego (ZUM) oraz bolesnymi mikrouszkodzeniami cewki moczowej powstającymi podczas wprowadzania i użytkowania cewnika. Pracujemy nad tworzeniem powłok pokrywających powierzchnię cewników urologicznych, które zapewnią ich oporność na porastanie biofilmem bakteryjnym, jak również zmniejszony współczynnik tarcia z tkankami układu moczowego. Pokrycia te mają rozwiązać problemy pacjentów stosujących krótko i długotrwałą kateteryzację.