ZESPÓŁ

Magdalena Janczewska

Magdalena Janczewska

mgr inż.

Absolwentka  Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie doktorantka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Prowadzi badania nad nośnikami do radioizotopów służących jako diagnostyk lub terapeutyk chorób nowotworowych. Obecnie pracuje nad cząsteczkami radiouczulającymi, mające poprawiać skuteczność radioterapii oraz chronić wrażliwe na promieniowanie tkanki.

Kontakt: Magdalena.Janczewska.dokt@pw.edu.pl