ZESPÓŁ

Agata Stefanek

Agata Stefanek

mgr inż.

Absolwentka  Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie doktorantka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Prowadzi badania nad enkapsulacją komórek zwierzęcych w celu potencjalnej terapii chorób układu wydzielniczego. Obecnie pracuje nad zwiększeniem żywotności enkapsułowanych komórek poprzez zastosowanie syntetycznych nośników tlenu.

Kontakt: Agata.Stefanek.dokt@pw.edu.pl