Powłoki biozgodne na powierzchni metali

PROJEKT

Celem projektu jest zbadanie metod modyfikacji powierzchni metali polegających na pokrywaniu ich za pomocą tlenku grafenu. Powłoka z tej interesującej substancji może wprowadzić wiele korzyści izolując materiały metalowe od kontaktu z krwią czy innymi tkankami i zapewniając zarazem przewodnictwo elektryczne co w wielu przypadkach jest niezbędne i eliminuje stosowanie powłok z innych, nieprzewodzących związków. W ramach projektu badane będą metody wytwarzania tlenku grafenu w celu otrzymania jego najbardziej odpowiednich form, których można użyć do nanoszenia na metale. Zbadane zostaną metody nanoszenia pokryć z tlenku grafenu na najczęściej stosowane w medycynie metale: stal chirurgiczną i złoto. Otrzymane pokrycia zostaną dokładnie przebadane pod kątem takich cech jak grubość, równomierność pokrycia, czy chropowatość. Wreszcie, zbadany będzie wpływ otrzymanych pokryć na biozgodność powstałych materiałów i sprawdzenie, czy takie pokrycia są bezpieczne dla żywych organizmów. Wyniki projektu mogą w przyszłości posłużyć do stworzenia nowoczesnych materiałów do konstrukcji implantowalnych urządzeń medycznych. Przyczyniłoby się to do zmniejszenia komplikacji wywołanych przez wszczepiony materiał, wydłużyło czas użytkowania stosowanych urządzeń i przede wszystkim poprawiło komfort pacjentów.

Projekt "Badanie metod wytwarzania biozgodnych powłok na powierzchni metali" jest realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki, nr projektu 2015/19/B/ST8/02015.