Mikrocząstki polimerowe do embolizacji guzów nowotworowych

PROJEKT

W ostatnim czasie najczęściej odnotowywaną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż na przełomie lat 1980 i 2010 zachorowalność na nowotwory wzrosła dwukrotnie. W roku 2013 na oddziałach onkologicznych zarejestrowano ponad 340 tysięcy pacjentów.

Niejednokrotnie guzy nowotworowe zlokalizowane są w miejscach trudno operowalnych. Z tej przyczyny mikrocząstki wykonane z biodegradowalnych polimerów znajdują zastosowanie w medycynie. Struktury te o precyzyjnie dobranych wymiarach mogą być wykorzystywane do blokowania (embolizacji) naczyń krwionośnych, które dostarczają składniki odżywcze do tkanek nowotworowych. Wprowadzenie mikrocząstek umożliwi redukcję wielkości guza, co pozwoli chirurgowi na dokładniejsze oddzielenie tkanki chorej od zdrowej. W efekcie doprowadzi to do mniejszego ubytku tkanki niezmienionej chorobowo.

W przypadku nowotworów mózgu może mieć to decydujące znaczenie w odzyskaniu sprawności przez pacjenta. Celem badań jest opracowanie metody wytwarzania mikrocząstek o średnicy ok 10µm z biodegradowalnych polimerów, takich jak polilaktyd (PLA) czy polikaprolakton (PCL).