Hemokompatybilne polimery do zastosowania medycznego

PROJEKT

Polipropylen (PP) i polieterosulfon (PES) są polimerami spotykanymi w medycynie i przeznaczonymi m. in. do kontaktu z krwią. PP znajduje zastosowanie jako materiał do wytwarzania pojemników i strzykawek, a także jest wykorzystywany w urządzeniach dializacyjnych lub płucosercu jako membrana doprowadzająca tlen do podawanej krwi, podobnie jak PES. Mimo zadowalającej biozgodności i antytrombogenności tych polimerów, po dłuższym czasie stałego kontaktu z krwią dochodzi do niepożądanych zjawisk, takich jak adsorpcja białek i płytek krwi, aktywacja makrofagów na powierzchni materiału, ogólny stan zapalny. W celu umożliwienia w pełni bezpiecznego kontaktu z krwią bez podawania antykoagulantów konieczna jest modyfikacja materiałów takich jak PP i PES nakierowana na zminimalizowanie ryzyka powstawania skrzepów na ich powierzchni, do czego prowadzi adsorpcja białek, głównie fibrynogenu oraz aktywacja płytek krwi.

Projekt zakłada opracowanie materiałów o zmodyfikowanej powierzchni poprzez pokrycie powłoką hydrożelową na bazie poliwinylopirolidonu (PVP) oraz wprowadzenie ładunku dodatniego. Tak otrzymane materiały według założeń prezentować będą właściwości antytrombogenne, biokompatybilne i hemokompatybilne. Celem planowanych prac jest określenie: 1. jak zmiana parametrów procesów modyfikacji wpływa na topografię, grubość warstwy modyfikującej i zawartość grup funkcyjnych na powierzchni polimerów 2. interakcji otrzymanych materiałów z krwią w warunkach dynamicznych i statycznych.

 

Publikacje:

 

 

Projekt „Badanie hemokompatybilności zmodyfikowanych powierzchni polimerowych” realizowany w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, nr projektu UMO-2014/15/N/ST8/02717.