Badanie procesu formowania stożka roztworu polimeru w strumieniu powietrza

PROJEKT

Przygotowanie odpowiednich struktur mających pełnić rolę rusztowań w inżynierii tkankowej wymaga nie tylko znajomości wymagań stawianych materiałom, ale również znajomości przebiegu procesów wytwarzania takich materiałów. Jednym z procesów wytwarzania biomateriałów pełniących funkcję rusztowań, jaki badamy w Laboratorium jest rozdmuch roztworu polimeru (ang. Solution Blow Spinning). To właśnie warunki prowadzące do stabilnego formowania stożka roztworu polimeru w tym procesie zostały znalezione w wyniku realizacji opisywanego projektu. Na grafice przedstawiono część wyników modelowania matematycznego procesu oraz wyniki prac eksperymentalnych prowadzące do wniosków na temat stabilności powstającego stożka roztworu polimeru. W projekcie badano biozgodny i biodegradowalny poli-L- kwas mlekowy i jego roztwory.

Projekt "Badanie i modelowanie formowania stożka polimeru w strumieniu powietrza w układzie koncentrycznych dysz" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.